“MEDRESELERDEKİ TÜRKÇE VE DİN EĞİTİMİ DERSLERİNİN BAKANLIK KARARNAMESİYLE AZALTILMASI KARARI, KABUL EDİLEMEZ”
Cuma, 16 Kasım 2018 09:25    Yazdır
Haberler

Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA) Mezunu Öğretmen Dernekleri’nden Medreselerdeki eğitimle ilgili ortak açıklama yapıldı.

AÇIKLAMA

“Medreselerdeki Türkçe ve Din Eğitimi derslerinin Bakanlık kararnamesiyle azaltılması kararı, kabul edilemez ve yanlış bir karardır. Azınlık okullarındaki çift dillilik esası ve dengelerini hiçe sayarak, azınlık velisinin hassasiyetlerini göz önünde bulundurmadan alınan bu karar, doğal olarak öğrencilerin ve öğrenci velilerinin tepkisine yol açmıştır. Ortada böyle bir talep olmadığı halde, kimsenin görüşüne başvurulmadan böyle bir kararın alınmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Dil ve din özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelen bu yanlış karardan derhal vaz geçilmesini hükümetten bekliyoruz. Diğer bir beklentimizse, bu tip sorunların tekrar yaşanmaması için azınlık eğitimini ilgilendiren konularda, azınlık eğitim camiasının görüş ve fikirlerine yer verilmesi ve azınlık eğitiminde yaşanan diğer problemlerin çözümü için azınlık eğitim kurumlarıyla samimi bir diyaloğun başlatılmasıdır.

Son olarak, Medresei Hayriye Encümen Heyeti ve öğrenci velilerinin başlatmış oldukları bu haklı mücadelelerinde onların yanında olduğumuzu ve önümüzdeki günlerde itirazımızı yazılı olarak Eğitim Bakanı’na sunacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Saygılarımızla.

İSKEÇE VE RODOP-EVROS İLLERİ SÖPA MEZUNU

ÖĞRETMEN DERNEKLERİ Y.K. ADINA

Başkan                                               Başkan

Nurettin KIYICI                                 Salih AHMET